Welkom

Vanaf nu heet de Reconvalescentenschool de Recon!

De Recon is een openbare school voor speciaal onderwijs voor langdurig zieke kinderen (cluster 3 LZK) en is onderdeel van Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam. De school bestaat uit drie afdelingen: een afdeling voor Speciaal Onderwijs (SO), de ReconSchool en een afdeling voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO), welke is onderverdeeld in een vmbo (ReconCollege) en praktijkstroom (ReconPro).

Deze site wordt niet meer bijgewerkt!

Bezoek onze nieuwe site voor alle informatie over de Recon, ReconSchool. ReconCollege en ReconPro!

 


De Reconvalescentenschool is een Rotterdamse school voor openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs en is gespecialiseerd in het onderwijs aan kinderen met een medische problematiek.
In de jaren vijftig werd de school opgericht om aangepast onderwijs te geven aan kinderen die herstellend waren van een ziekte (reconvalescent= herstellend).  Nu biedt de school onderwijs aan kinderen met medische problemen in de leeftijd van het basis- en voortgezet onderwijs.
Door hun problemen zijn ze niet meer in staat het reguliere onderwijs te volgen. 
De school wordt bezocht door leerlingen uit Rotterdam en wijde omgeving.
Op onze school wordt lesgegeven in kleine groepen. Door individuele hulp en het gebruik van audiovisuele middelen, waaronder computers, is het voor de begeleidende docenten mogelijk leerstof op maat aan tebieden en eventuele achterstanden weg te werken.

 

Magister inlog
ouders en leerlingen

  

Links naar handleiding ouders en
toegang ouders als leerling 18+ is


Klik voor meer actuele  informatie

over de twee afdelingen

op het Tabblad SO of VSO


Het BeterBoek

De Reconvalescentenschool is sponsor van het BeterBoek!